Algemene voorwaarden


Algemene verkoopvoorwaarden van Fleischmann Zutphen

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Alle overeenkomsten worden gesloten met Fleischmann Zutphen de algemene voorwaarden van Fleischmann Zutphen zijn dus van toepassing.
1.2 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, prijsopgaven, aanbiedingen en overeenkomsten zowel ter zake van de levering van zaken als ter zake van het verrichten van werkzaamheden door Fleischmann Zutphen aan afnemers, kopers en opdrachtgevers.

Artikel 2 - Identiteit van de Webwinkel Fleischmann Zutphen 

Fleischmann Zutphen 
Zutphen
Telefoonnummer: 0031 06 55926432
E-mailadres: info@fleischmann-zutphen.nl

Artikel 3 – Garantie 

3.1 Op de spullen die door Fleischmann Zutphen worden verkocht kunnen wij geen garantie verlenen.
3.2 Aangezien Fleischmann Zutphen voor 99,9 % goederen verkoopt die gebruikt zijn, kunnen wij Fleischmann Zutphen hierop ook geen garantie verlenen.
3.3 Dit houd in dat de spullen die u koopt bij Fleischmann Zutphen worden geleverd zoals beschreven.
3.4 Fleischmann Zutphen is dan ook niet verplicht goederen die u koop retour te nemen.
3.5 Als u spullen heeft ontvangen die verkeerd zijn geleverd door Fleischmann Zutphen kunt u deze op kosten van Fleischmann Zutphen retour sturen.

Artikel 4 – Levering en levertijd 

4.1 Alle door Fleischmann Zutphen opgegeven leveringtermijnen zijn slechts bij benadering en zullen nimmer als fatale termijnen te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.2 Bij niet tijdige levering kan Fleischmann Zutphen niet aansprakelijk worden gesteld.
4.3 Alle leveringen worden via TNT post,nl en DHL verzorgd, daarom zijn wij ook afhankelijk van TNT post.nl en DHL
4.4 Leveringen worden verzonden nadat betaling is ontvangen op onze opgegeven Rekeningen.
4.5 Op schade veroorzaakt door TNT post.nl en DHL zullen wij Fleischmann Zutphen alle kosten op ons nemen mits er vooraf is afgesproken de verzending verzekerd te versturen.
4.6 Alle leveringen die niet verzekerd zijn verstuurd kunnen wij Fleischmann Zutphen dan ook geen schade claimen bij TNT post.nl en DHL en zullen dan ook voor kosten van koper zijn.
4.7 Fleischmann Zutphen zal dan ook alle verzendingen met alle zorg inpakken en versturen.

Artikel 5 – Prijzen

5.1 De door Fleischmann Zutphen opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de prijzen geldend op de dag van aankoop tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld exclusief verpakking- en verzendkosten.

Artikel 6 – Betalingen

6.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling binnen 7 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting te geschieden.
6.2 De betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. compensatie, aftrek of verrekening is niet toegestaan.

Artikel 7 – Verkeerd besteld

7.1 Artikelen die u verkeerd heeft besteld bij Fleischmann Zutphen kunnen wij niet retour nemen.

Artikel 8 – Alles komt uit eigen verzameling

8.1 Gezien alles uit eigen verzameling komt en we niet alles kunnen bewaren verkopen we het op deze wijze via onze webwinkel.

Artikel 9 - Auteursrecht

9.1 De websites zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van de websites anders dan waarvoor zij zijn bedoeld, is in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen.

9.2 Gebruik van layout, gegevens, afbeeldingen, scripts en/of bestanden wordt slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fleischmann  Zutphen.


Wij hopen dan ook hiermee voldoende info te hebben gegeven, als u nog vragen heeft over deze voorwaarden kunt u altijd contact met ons nemen,

Fleischmann Zutphen

Email Info@fleischmann-zutphen.nl